Tìm kiếm đơn hàng

Tìm thấy 35 việc làm phù hợp
Chức danh Lương cơ bản Tình trạng Địa điểm Ngày thi Số lượng Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Điều Dưỡng – KN240Lương cơ bản40 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmSAITAMANgày thiKhi đủ formSố lượng5 (Nữ, Nam)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Điều Dưỡng – KN232Lương cơ bản46 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmTHÀNH PHỐ HIKONE TỈNH SHIGANgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng5 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Điều Dưỡng – KN230Lương cơ bản38 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng2 (Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN218Lương cơ bản45 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiDự kiến trong tháng 03/2021Số lượng5 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN215Lương cơ bảnTừ 47tr - 50 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN174Lương cơ bản42 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmOKINAWANgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng3 NữTuyển lao động tạiNhật, Việt Nam
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN173Lương cơ bản43 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmKYOTONgày thiTrong tháng 11/2020Số lượng5 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN159Lương cơ bản48 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmEHIMENgày thiDự kiến tháng 10/2020Số lượng80 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN126Lương cơ bản40 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmNARANgày thiPhỏng vấn L1 : 28/8 hoặc 31/8/2020Số lượng10 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN99Lương cơ bảnTừ 35tr - 37tr, Từ 39tr - 41trTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmNARANgày thiTuyển liên tục đến khi đủ ứng viênSố lượng300 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Điều Dưỡng – KN85Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKANAGAWANgày thiDự kiến trong tháng 8/2020Số lượng3-5 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng-KN39Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmIWATENgày thiTrong tháng 2Số lượng5 (Nam,Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN212Lương cơ bản50 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKYOTONgày thiTuyển dụng đến khi đủ ứng viênSố lượng3 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN130Lương cơ bản50 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKANAGAWANgày thiDự kiến tháng 9/2020Số lượng3 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN153Lương cơ bản44 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng2 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN166Lương cơ bản47 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOSAKANgày thiDự kiến trong tháng 10/2020Số lượng3~4 Nam, Nữ (ưu tiên nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN109Lương cơ bản46 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKANAGAWANgày thiDự kiến phỏng vấn trong tháng 8Số lượng6 (Nam, Nữ) (ưu tiên tuyển Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN154Lương cơ bản50 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN152Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHIROSHIMANgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng1 Nam, Nữ (ưu tiên tuyển Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN147Lương cơ bản36 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOSAKANgày thiKhi có 6 ứng viên đăng kíSố lượng6 [Nam, Nữ] (ưu tiên tuyển Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN150Lương cơ bảnTừ 38tr - 62trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHYOGONgày thiDự kiến tháng 10/2020Số lượng10 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN125Lương cơ bản42tr - 47trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKANAGAWANgày thiPhỏng vấn ngày 04/09/2020Số lượng5 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN192Lương cơ bản56 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmSAITAMANgày thiDự kiến trong tháng 1/2021Số lượng2 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN207Lương cơ bản44 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOSAKANgày thiDự kiến trong tháng 2/2021Số lượng4 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN211Lương cơ bản46 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmCHIBANgày thiTuyển dụng đến khi đủ ứng viênSố lượng2 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN210Lương cơ bản46 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiTuyển dụng đến khi đủ ứng viênSố lượng2 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN205Lương cơ bản60 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmTOKYONgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng1 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Điều Dưỡng – KN190Lương cơ bản50 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmSAITAMANgày thiDự kiến trong tháng 12/2020Số lượng2 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN151Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmSAITAMANgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng1 NữTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN137Lương cơ bản36 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOKINAWANgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng4 (Nam, Nữ - ưu tiên Nữ)Tuyển lao động tạiNhật, Việt Nam
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN204Lương cơ bảnTrên 50 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmCHIBANgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng2 NamTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Điều Dưỡng – KN231Lương cơ bản46 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmIBARAKI (TSUKUBA)Ngày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng1 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Điều Dưỡng – KN236Lương cơ bản47 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmSAITAMANgày thiTrước ngày 5/4/2021Số lượng2 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN195Lương cơ bản45 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmSAITAMANgày thiDự kiến trong tháng 01/2021Số lượng3 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Điều Dưỡng – KN193Lương cơ bản55 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmSAITAMANgày thiDự kiến trong tháng 1/2021Số lượng8 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật