CV NHÂN SỰ TRONG NƯỚC (NHẬT – VIỆT) 、国内人材(日本語・ベトナム語履歴書)

 

Trang này sẽ không hiển thị màn hình xác nhận nội dung. Bạn có đồng ý gửi nội dung trên đi không? Trường hợp khoảng thời gian lâu không nhận được email của công ty rất có thể địa chỉ email thư điện tử của bạn hiển thị chưa đúng, nên bạn hãy kiểm tra trước khi gửi đi.
Gọi ngay: 0918582233
0918582233