CV XKLĐ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH, THỰC TẬP SINH, KỸ SƯ – NHÂN VIÊN

特定技能、技能実習生、エンジニア・技人国の履歴書

 

 

Trang này sẽ không hiển thị màn hình xác nhận nội dung. Bạn có đồng ý gửi nội dung trên đi không? Trường hợp khoảng thời gian lâu không nhận được email của công ty rất có thể địa chỉ email thư điện tử của bạn hiển thị chưa đúng, nên bạn hãy kiểm tra trước khi gửi đi.
Gọi ngay: 0918582233
0918582233