DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG   

Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệp vụ trong Danh sách kèm theo là chính xác.

STT Họ và tên Giới tính Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn Năng lực ngoại ngữ Kinh nghiệm làm việc Thông tin về hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp
Thời gian làm việc Thời hạn hợp đồng
1 Nguyễn Văn Mậu Nam Đại diện pháp luật Sau đại học Tiếng Anh – C 03 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
2 Trịnh Thị Hồng Hải Nữ Khác Sau đại học Tiếng Nhật – N2 04 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
3 Vũ Thị Liên Nữ Tài chính Đại học Không có 03 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
4 Nguyễn Thị Hoài Trang Nữ Tài chính Đại học Không có 03 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
5 Vương Thị Tứ Nữ Tài chính Cao đẳng Không có 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
6 Lê Thị Thu Hằng Nữ Tài chính Đại học Không có 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
7 Nguyễn Thi Lành Nữ Chuẩn bị hợp đồng Đại học Không có 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
8 Nguyễn Tuấn Anh Nam Phát triển thị trường Cao đẳng Tiếng Nhật – N1 1 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ Chuẩn bị hợp đồng Cao đắng Tiếng Nhật – N2 3 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
10 Chử Bích Thủy Nữ Chuẩn bị hợp đồng Đại học Tiếng Nhật – N2 3 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
11 Hoàng Diệu My Nữ Thanh lý hợp đồng Đại học Tiếng Nhật – N2 3 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
12 Vũ Thị Kiều Anh Nữ Phát triển thị trường Đại học Tiếng Nhật – N2 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
13 Thân Thị Nguyệt Minh Nữ Phát triển thị trường Đại học Tiếng Nhật – N2 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
14 Nguyễn Thị Quyên Nữ Phát triển thị trường Đại học Tiếng Nhật – N2 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 02 tháng
15 Đoàn Quốc Việt Nam Phát triển thị trường Đại học Tiếng Nhật – N2 1 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
16 Trương Thị Thanh Thảo Nữ Quản lý lao động Đại học Tiếng Nhật – N2 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
17 Bùi Thanh Vân Nữ Quản lý lao động Đại học Tiếng Nhật – N2 3 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
18 Đoàn Văn Mạnh Nam Giáo dục định hướng Đại học Tiếng Nhật – N2 3 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
19 Ngô Thị Tâm Nữ Giáo dục định hướng Đại học Tiếng Nhật – N2 3 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
20 Phạm Đức Quý Nam Giáo dục định hướng Đại học Tiếng Nhật – N2 1 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
21 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Giáo dục định hướng Đại học Tiếng Nhật – N3 3 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
22 Nguyễn Thị Hiếu Nữ Giáo dục định hướng Cao đẳng Tiếng Nhật – N2 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
23 Phạm Thị Xuyên Nữ Giáo dục định hướng Đại học Tiếng Nhật – N1 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
24 Cao Thị Huyền Nữ Chuẩn bị nguồn Đại học Tiếng Anh – C 1 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
25 Nguyễn Thị Phương Nữ Chuẩn bị nguồn Đại học Không có 3 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
26 Nguyễn Ngọc Duy Nam Chuẩn bị nguồn Đại học Không có 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
27 Đào Duy Đức Nam Chuẩn bị nguồn Đại học Không có 2 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
28 Nguyễn Tiến Dũng Nam Chuẩn bị nguồn Đại học Không có 1 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
29 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ Chuẩn bị nguồn Đại học Không có 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
30 Nguyễn Văn Khang Nam Chuẩn bị nguồn Đại học Tiếng Nhật – N3 0 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 01 năm
31 Vũ Thị Phương Liên Nữ Hỗ trợ LĐ về nước Đại học Không có 1 năm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh)

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA

HOTLINE: 091.858.2233 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)

Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.