Danh sách nhân viên Tư Vấn Thanh Giang

THANH GIANG CONINCON.,JSC 

Văn Phòng Ảnh Đại Diện Họ Tên Số Điện Thoại Email
Hà Nội Nguyễn Thị Huế 084.226.2233 huenguyen@thanhgiangconincon.com
Đặng Thu Hiền 082.889.2233 hiendt@thanhgiangconincon.com
Nguyễn Thị Phương 081.229.2233 phuongnt@thanhgiangconincon.com
Trần Thanh Hương 083.336.2233 huongtt@thanhgiangconincon.com
Đoàn Thu Hoàn 083.335.2233 hoandt@thanhgiangconincon.com
Dương Thu Phương 082.446.2233 phuongdt@thanhgiangconincon.com
Phạm Thị Thu 084.234.2233 thupt@thanhgiangconincon.com
Phan Thị Diệu Linh 084.229.2233 linhptd@thanhgiangconincon.com
Hải Dương

Vũ Bá Xứng 085.334.2233 xungvbhd@thanhgiangconincon.com
Nghệ An Phạm Văn Chấn 082.448.2233 chanpv@thanhgiangconincon.com
Huế Ngô Việt Tuấn 083.558.2233 tuannv@thanhgiangconincon.com
Dương Thị Thúy Loan 082.445.2233 loandtt@thanhgiangconincon.com
Đà Nẵng Lê Thị Bích Hằng 083.446.2233 hangltb@thanhgiangconincon.com
Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Bích 083.559.2233 bichntn@thanhgiangconincon.com
Nguyễn Thị Thu Ngân 084.335.2233 nganntt@thanhgiangconincon.com
Đồng Nai Nguyễn Huỳnh Minh Hoàng 083.449.2233 hoangnhm@thanhgiangconincon.com

THANH GIANG CONINCON GROUP

Địa chỉ: Lô N7 X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Hotline091 858 2233 

Emailxkld@thanhgiang.org 

Websitehttps://xkld.thanhgiang.com.vn