GER06 đến GER22

Ngành nghề Ngày thi Tình trạng Thu nhập Số lượng
Khi có ứng viên đăng ký Đang tuyển 980~1180 euro/tháng học nghề Tùy đơn

ĐƠN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ TẠI ĐỨC

 1. Đơn GER06: Làm việc tại siêu thị

 • Đối tượng: Nam/ Nữ, số lượng tuyển: 3-4
 • Nội dung công việc: Làm việc tại cửa hàng siêu thị
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Weida
 1. Đơn GER07: Làm việc tại siêu thị

 • Đối tượng: Nam/ Nữ, số lượng tuyển: 3-4
 • Nội dung công việc: Làm việc tại cửa hàng siêu thị
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Plauen
 1. Đơn GER08: Làm việc tại siêu thị

 • Đối tượng: Nam/ Nữ, số lượng tuyển: 3-4
 • Nội dung công việc: Làm việc tại cửa hàng siêu thị
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Gera
 1. Đơn GER09: Bán hàng tại cây xăng

 • Đối tượng: nữ, số lượng: 1
 • Nội dung công việc: Bán xăng
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Weida
 1. Đơn GER10: Nhân viên khách sạn

 • Đối tượng: tuyển 1 nam/ nữ
 • Nội dung công việc: Các công việc của khách sạn
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Eisenach
 1. Đơn GER11: Nhân viên khách sạn

 • Đối tượng: 1 Nam/ Nữ
 • Nội dung công việc: Các công việc của khách sạn
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Eisenach
 1. Đơn GER12: Cơ khí

 • Đối tượng: 1 Nam
 • Nội dung công việc: Chế tạo giá đỡ, gia công cơ khí
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Wunschendorf
 1. Đơn GER13: May mặc

 • Đối tượng: 1 Nam/ Nữ
 • Nội dung công việc: May đệm, ga giường
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Hohenolsen
 1. Đơn GER14: Nhân viên khách sạn

 • Đối tượng: 2 Nam/ Nữ
 • Nội dung công việc: Các công việc của khách sạn
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Weida
 1. Đơn GER15: Cơ khí

 • Đối tượng: 1 Nam
 • Nội dung công việc: làm đồ cơ khí giá đỡ, máy may
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Loitzsch
 1. Đơn GER16: Cơ khí

 • Đối tượng: 2 Nam
 • Nội dung công việc: Gia công cơ khí, tiện, phay, bào
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Boblingen
 1. 12. Đơn GER17: Cơ khí

 • Đối tượng: 3 Nam
 • Nội dung công việc: Máy nâng công trình, hệ thống nâng đỡ, giá đỡ, xi lanh thủy lực, làm việc tại nhà máy sản xuất
 • Thời gian học: 3.5 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180, 1280 euros
 • Địa điểm làm việc: Lobichau
 1. 13. Đơn GER18: Cơ khí

 • Đối tượng: 4 Nam
 • Nội dung công việc: Máy nâng công trình, hệ thống nâng đỡ, giá đỡ, xi lanh thủy lực, làm việc tại khối văn phòng
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180, 1280 euros
 • Địa điểm làm việc: Lobichau
 1. Đơn GER19: Cơ khí

 • Đối tượng: 3 Nam
 • Nội dung công việc: Máy nâng công trình, hệ thống nâng đỡ, giá đỡ, xi lanh thủy lực, làm việc tại nhà máy sản xuất
 • Thời gian học: 4 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180, 1280 euros
 • Địa điểm làm việc: Lobichau
 1. Đơn GER20: Cơ khí

 • Đối tượng: 2 Nam
 • Nội dung công việc: Máy nâng công trình, hệ thống nâng đỡ, giá đỡ, xi lanh thủy lực, làm việc khối văn phòng
 • Thời gian học: 2 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Lobichau
 1. Đơn GER21: Đầu bếp

 • Đối tượng: 2 Nam/ Nữ
 • Nội dung công việc: Chuẩn bị đồ ăn tại viện dưỡng lão
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Weida
 1. Đơn GER22: Bồi bàn

 • Đối tượng: 4 Nam/ Nữ
 • Nội dung công việc: Phục vụ tại viện dưỡng lão
 • Thời gian học: 3 năm
 • Mức lương học nghề: 980,1080,1180 euros
 • Địa điểm làm việc: Weida

* Lưu ý chung với tất cả các đơn trên: Điều kiện: Sức khỏe tốt, nhiệt huyết công việc, làm lâu dài, có đủ tối thiểu 3 kĩ năng B1, đã đăng kí được kĩ năng thứ 4 chuẩn bị thi, đủ hồ sơ

Bạn muốn đăng ký chương trình KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới!!!

  Vui lòng nhập Thông tin liên hệ của bạn

  Tên của bạn*:

  Điện thoại:

  Quê quán:

  Địa chỉ Email or Facebook*

  Công việc hiện tại:

  Thời hạn Visa hiện tại:

  BẠN MUỐN NHẮN GỬI GÌ KHÔNG? (KHÔNG BẮT BUỘC):