Tìm kiếm đơn hàng

Tìm thấy 35 việc làm phù hợp
Chức danh Lương cơ bản Tình trạng Địa điểm Ngày thi Số lượng Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp (Trồng Trọt) – KN256Lương cơ bản43 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng1 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp (Trồng Trọt) – KN254Lương cơ bản50 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmTOCHIGINgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng2 NamTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp (Trồng Trọt) – KN253Lương cơ bản45 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmAOMORINgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng4 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp (Trồng Trọt) – KN252Lương cơ bản43 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmFUKUSHIMANgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng3 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp (Chăn Nuôi) – KN251Lương cơ bản41 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng3 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp – KN250Lương cơ bản48 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng4 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp (Trồng Rau Chân Vịt) – KN249Lương cơ bản44 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmTOCHIGINgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng5 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp (Trồng Cà Chua) – KN248Lương cơ bản39 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmFUKUSHIMANgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng2 NamTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp – KN247Lương cơ bảnTừ 40tr - 73trTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmNAGANONgày thiKhi có ứng viênSố lượng20 NamTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp (Trồng trọt) – KN235Lương cơ bản42 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmNAGANO (SAITAMA)Ngày thiPhỏng vấn lần 1 : 2/4/2021Số lượng15 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp (Trồng trọt) – KN234Lương cơ bảnTừ 39tr - 47trTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmFUKUSHIMA, HOKKAIDO, EHIME, TOCHIGI...Ngày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Nông Nghiệp (Chăn nuôi, vắt sữa bò) – KN229Lương cơ bản36 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng2 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp – KN224Lương cơ bản38 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmTOÀN NƯỚC NHẬTNgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng50 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp(Trồng, thu hoạch rau) – KN219Lương cơ bản35 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmOITANgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng5 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Nông Nghiệp – KN200Lương cơ bản34 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmMIYAZAKINgày thiDự kiến trong tháng 01/2021Số lượng12 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật, Việt Nam
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp Trồng Trọt – KN196Lương cơ bản44 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmNAGANO, GUNMA, IBARAKI, CHIBANgày thiDự kiến trong tháng 01/2021Số lượng60 NamTuyển lao động tạiNhật, Việt Nam
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Ngành Nông Nghiệp – KN189Lương cơ bảnTừ 47tr - 53trTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiDự kiến trong tháng 12/2020Số lượng10 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật, Việt Nam
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp – KN172Lương cơ bản53 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiDự kiến trong tháng 11/2020Số lượng1 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp – KN135Lương cơ bản40 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmNAGANONgày thiDự kiến 14/9/2020Số lượng4 NamTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp – KN127Lương cơ bảnTừ 38tr - 55trTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiKhi có 3 ứng viên đăng kíSố lượng25 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp – KN123Lương cơ bản35 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmFUKUOKANgày thiDự kiến đầu T9/2020Số lượng26 NữTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Nông Nghiệp – KN104Lương cơ bản40 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmCHIBA, NAGANO, SHIZUOKANgày thiDự kiến cuối tháng 7/2020Số lượng40 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp – KN128Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiDự kiến trong tháng 9/2020Số lượng2 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp Trồng Trọt – KN183Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOMIHACHIMAN - SHIGANgày thiTháng 12/2020Số lượng2 NữTuyển lao động tạiNhật, Việt Nam
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chăn nuôi – KN29Lương cơ bản40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmMIYAZAKINgày thiTháng 9/2019Số lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp Trồng Trọt – KN184Lương cơ bản40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKANAGAWA - FUJIZAWANgày thiTrong tháng 12/2020Số lượng2 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Nông Nghiệp – KN66Lương cơ bảnTừ 39tr - 53trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHYOGONgày thiDự kiến cuối tháng 2 đầu tháng 3Số lượng2 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Ngành Nông Nghiệp – KN58Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmMIYAZAKINgày thiTrong tháng 2Số lượng5 NamTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Nông Nghiệp – KN91Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHYOGO (từ tháng 5 - tháng 1), TOKUSHIMA (từ tháng 3- tháng 4)Ngày thiĐầu tháng 4Số lượng1 NữTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Nông Nghiệp – KN118Lương cơ bản36 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmNAGANONgày thiKhi có đủ ứng viênSố lượng1 NamTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Nông Nghiệp – KN117Lương cơ bản36 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmNAGANONgày thiKhi có đủ ứng viênSố lượng3 NamTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Nông Nghiệp – KN116Lương cơ bản36 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmNAGANONgày thiKhi có đủ ứng viênSố lượng2 NamTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Ngành Nông Nghiệp – KN115Lương cơ bản36 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmNAGANONgày thiKhi có đủ ứng viênSố lượng2 NamTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp – KN129Lương cơ bản40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmNAGANONgày thiDự kiến phỏng vấn 30/9/2020Số lượng30 NamTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Nông Nghiệp – KN133Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiDự kiến trong tháng 9/2020Số lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại