Đơn hàng kỹ năng đặc định

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng ở các ngành nghề thiết yếu. Chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua bộ luật mới để thu hút nguồn nhân lực có trình độ về chuyên môn, cũng như nắm chắc ngôn ngữ cơ bản. Chương trình này có tên là “Kỹ năng đặc định (Tokutei gino)”. Thông qua chương trình này, người lao động sẽ có thêm nhiều cơ hội được làm việc lâu dài tại Nhật thông qua những Đơn hàng kỹ năng đặc định, cũng như xin tư cách lưu trú tại Nhật với thời hạn lên tới 5 năm hoặc có thể xin được visa vĩnh trú qua đó được phép đưa người thân sang Nhật. Hãy cùng xem những lợi ích và ưu đãi đặc biệt mà chương trình Kỹ năng đặc định này mang lại là gì?

đơn hàng kỹ năng đặc định

Khái niệm về Kỹ năng đặc định:

Chương trình Kỹ năng đặc định” Là một chương trình được chính phủ Nhật Bản thông qua nhằm thu hút nguồn lao động nước ngoài. Chương trình được chia thành 2 loại bao gồm Kỹ năng đặc định số 1 và số 2. Với những yêu cầu phù hợp hơn để mở ra cơ hội cho những lao động phổ thông. Thông qua 14 ngành nghề được tiếp nhận bên Nhật Bản, người lao động có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân mình

Những đơn hàng KNDĐ nào được tiếp nhận tại Nhật

Đến thời điểm hiện tại. Thanh Giang Conincon đã nỗ lực và hoàn thiện được một số đơn hàng Kỹ năng đặc định, với nhiều ngành nghề thiết yếu trên tổng số 14 ngành nghề được tiếp nhận bên Nhật.

Các mã đơn hàng kỹ năng đặc định bao gồm:

[Đơn hàng UPDATE mới nhất]

 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN140 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN139 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN138 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN137 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN136 – Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN135 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN134 – Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN133 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN132 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN131 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN130 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN129 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN128 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN127 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN126 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN125 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN124Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN123Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN122Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN121Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN120Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN119Ngành Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN118Ngành Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN117Ngành Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN116Ngành Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN115Ngành Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN114Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN113 – Ngành Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN112 – Ngành Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN111 – Ngành Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN110 – Dịch vụ ăn uống, Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN109 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN108 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN107 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN106 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN105 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN104 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN103 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN102 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN101 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN100 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN99 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN98 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN97 – Ngành Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN96 – Ngành Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN95 – Ngành Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN94 – Ngành Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN93 – Ngành Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN92 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN91 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN90 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN89 – Ngành Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN88 – Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN87 – Ngành Dịch Vụ Ăn Uống >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN86 – Ngành Bảo Dưỡng Ô Tô >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN85 – Ngành Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN84 – Ngành Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN83 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN82 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN81 – Ngành Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN80 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN79Gia Công Tấm Kim Loại Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN78 – Vệ Sinh Tòa Nhà >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN77 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN76 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN75 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN74 – Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN73 – Ngành Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN72 – Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN71 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN70 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN69Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN68Vệ Sinh Tòa Nhà >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN67Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN66Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN65Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN64Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN63Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN62Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN61Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN60Lắp Đặt Thiết Bị Điện >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN59Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN58Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN57Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN56Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN55Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN54Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN53Hàn bán tự động >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN52Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN51Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN50Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN49 – Ngành nghề Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN48 – Nhà Hàng & Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN47 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN46 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN45 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN44 – Nhà Hàng – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN43Xây Dựng, Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN42 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN41 – Cơ Khí (HÀN) >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN40 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN39Điều dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN38 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN37 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN36Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN35Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN34Xây dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN33Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Thông báo chương trình INTERSHIP cho Sinh Viên Ngành Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN32Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN31Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN30 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN29 – Chăn nuôi >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN28 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN27 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN26Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN25 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN24 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN23 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN22 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN21 – Sơn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN20 – Hàn, Gia công cơ khí >> Xem chi tiết

[List đơn hàng]

Xem toàn bộ các đơn hàng:
https://xkld.thanhgiang.com.vn/danh-muc-don-hang/don-ky-nang-dac-dinh/

Những lợi ích khi tham gia kỹ năng đặc định theo đơn hàng

 

 • Mức lương cao, chế độ tương đương với người lao động Nhật
 • Thời gian làm việc 5 năm, sau 5 năm nếu đáp ứng được điều kiện có thể gia hạn tiếp thời gian lao động. Từ 5 – 10 năm thậm chí là hơn 10 năm
 • Không yêu cầu bằng cấp chuyên môn quá cao.
 • Có thể chuyển việc trong phạm vi ngành nghề được quy định
 • Tự do lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân và có mức lương hấp dẫn.
 • Hỗ trợ thêm về tiếng nhật, trợ cấp sinh hoạt từ những tổ chức quy định
 • Mọi đối tượng đều có thể tham gia đơn hàng kndđ

Nên đi XKLĐ theo đơn hàng kỹ năng đặc định nào?

Để lựa chọn được một đơn hàng phù hợp với bản thân mà vẫn mang lại thu nhập cao, là điều không dễ dàng. Nếu lựa chọn đơn hàng không tốt, hoặc không phù hợp với bản thân sẽ khiến bạn gặp không ít khó khăn trong công việc, có không ít trường hợp lao động trốn ra làm ngoài, thậm chí là bỏ về giữa chừng.

Trước khi đăng ký đi xuất khẩu lao động. Bạn cần xác định rõ mục đích, khả năng cũng như trình độ của mình để có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp nhất với bản thân. Đừng vì mức thu nhập cao mà lựa chọn bừa cho mình một đơn hàng để thi tuyển. Điều đó sẽ khiến bạn tốn kém tiền bạc cũng như thời gian, dễ sinh tâm lý chán nản.

Do đó hãy cân nhắc và lựa chọn đơn hàng phù hợp với độ tuổi, năng lực và kinh nghiệm của bản thân. Như vậy khả năng trúng tuyển của bạn sẽ cao. Đồng thời có được công việc phù hợp với mong muốn bản thân. Mang lại thu nhập tốt.

Nếu bạn chưa hiểu rõ những điều kiện, thủ tục, hồ sơ cũng như chi phí khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì hãy tham khảo link bài viết chi tiết: https://xkld.thanhgiang.com.vn/xuat-khau-lao-dong-nhat-ban/

Mọi băn khoăn, lo lắng, hay thắc mắc gì?. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp cũng như hỗ trợ tư vấn miễn phí.

THANH GIANG CONINCON GROUP

Địa chỉ: Lô N7 X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 091 858 2233

Email: xkld@thanhgiang.org

Website: https://xkld.thanhgiang.com.vn

Tham khảo thêm: