Đơn hàng kỹ năng đặc định Nhật Bản HOT tại Thanh Giang

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng ở các ngành nghề thiết yếu. Chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua bộ luật mới để thu hút nguồn nhân lực có trình độ về chuyên môn, cũng như nắm chắc ngôn ngữ cơ bản. Chương trình này có tên là “Kỹ năng đặc định (Tokutei gino)”. Thông qua chương trình này, người lao động sẽ có thêm nhiều cơ hội được làm việc lâu dài tại Nhật thông qua những Đơn hàng kỹ năng đặc định, cũng như xin tư cách lưu trú tại Nhật với thời hạn lên tới 5 năm hoặc có thể xin được visa vĩnh trú qua đó được phép đưa người thân sang Nhật. Nếu bạn đang tìm hiểu về chương trình kỹ năng đặc định thì xem ngay bài viết dưới đây nhé! 

Nội Dung Bài Viết

Khái niệm về Kỹ năng đặc định 

Chương trình Kỹ năng đặc định” là một chương trình được chính phủ Nhật Bản thông qua nhằm thu hút nguồn lao động nước ngoài. Chương trình được chia thành 2 loại bao gồm Kỹ năng đặc định số 1 và số 2 với những yêu cầu phù hợp hơn để mở ra cơ hội cho những lao động phổ thông. Thông qua 14 ngành nghề được tiếp nhận bên Nhật Bản, người lao động có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân mình.

Những đơn hàng KNDĐ nào được tiếp nhận tại Nhật? 

Đến thời điểm hiện tại. Thanh Giang Conincon đã nỗ lực và hoàn thiện được một số đơn hàng Kỹ năng đặc định, với nhiều ngành nghề thiết yếu trên tổng số 14 ngành nghề được tiếp nhận bên Nhật.

Các mã đơn hàng kỹ năng đặc định tại Thanh Giang bao gồm:

[Đơn hàng UPDATE mới nhất]

 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3424 – KNĐĐ-Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3423 – KNĐĐ-Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3422 – Nhà Hàng-Khách Sạn>> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3421 – CN Vật Liệu – Hàn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3420 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3419 – Công Nghiệp Vật Liệu >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3417 – Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3416 – Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3415 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3414 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3413 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3412 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3411 – Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3410 – Xây Dựng – Giàn Giáo >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3409– Xây Dựng – Cốt Pha >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3408 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3406– Bảo Dưỡng – Sửa Chữa Oto>> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3405 – Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3403 – Xây Dựng – Giàn Giáo >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3401 – Xây Dựng – Giàn Giáo >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3400 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3399 – Bảo Dưỡng – Sửa Chữa Oto >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3397 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3396 – Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng>> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3394 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3393 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3392 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3391 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3390 – Xây Dựng – Giàn Giáo >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3389 – Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3388 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3387 – Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng>> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3385 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3384– Xây Dựng – Sơn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3383 – Xây Dựng – Lái Máy Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3382 – Xây Dựng – Lái Máy Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3381 – Xây Dựng – Lái Máy Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3380 – Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3378 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KNNV3377– Xây Dựng – Giàn Giáo >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3376 – Vệ Sinh Tòa Nhà >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3374 – Nông Nghiệp Trồng Trọt >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3373 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN3371 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN221 – Ngư Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN220 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN219 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN218 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN217 – Dọn Dẹp Tòa Nhà >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN216 – Gia Công Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN215 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN214 – Bảo Dưỡng Ô Tô >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN213 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN212 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN211 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN210 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN209 – Dịch Vụ Ăn Uống, Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN208 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN207 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN206 – Cơ Khí Thiết Bị >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN205 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN204 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN202 – Dịch Vụ Ăn Uống >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN201 – Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN200 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN199 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN198 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN197 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN196 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN195 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN194 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN193 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN192 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN191 – Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN190 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN189 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN188 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN187 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN186 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN185 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN184 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN183 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN182 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN181 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN180 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN179 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN178 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN177 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN176 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN175 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN174 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN173 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN172 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN171 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN170 – Dọn Dẹp Tòa Nhà >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN169 – Bảo Dưỡng Ô Tô >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN168 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN167 – Ngư Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN166 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN165 – Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN164 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN163 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN162 – Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN161 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN160 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN159 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN158 – Bảo Dưỡng Ô Tô >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN157 – Bảo Dưỡng Ô Tô >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN156 – Bảo Dưỡng Ô Tô >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN155 – Bảo Dưỡng Ô Tô >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN154 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN153 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN152 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN151 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN150 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN149 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN148 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN147 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN146 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN145 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN144 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN143 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN142 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN141 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN140 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN139 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN138 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN137 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN136 – Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN135 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN134 – Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN133 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN132 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN131 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN130 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN129 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN128 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN127 – Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN126 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN125 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN124Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN123Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN122Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN121Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN120Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN119Ngành Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN118Ngành Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN117Ngành Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN116Ngành Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN115Ngành Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN114Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN113 – Ngành Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN112 – Ngành Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN111 – Ngành Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN110 – Dịch vụ ăn uống, Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN109 – Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN108 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN107 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN106 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN105 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN104 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN103 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN102 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN101 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN100 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN99 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN98 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN97 – Ngành Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN96 – Ngành Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN95 – Ngành Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN94 – Ngành Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN93 – Ngành Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN92 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN91 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN90 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN89 – Ngành Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN88 – Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN87 – Ngành Dịch Vụ Ăn Uống >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN86 – Ngành Bảo Dưỡng Ô Tô >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN85 – Ngành Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN84 – Ngành Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN83 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN82 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN81 – Ngành Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã KN80 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN79Gia Công Tấm Kim Loại Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN78 – Vệ Sinh Tòa Nhà >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN77 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN76 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN75 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN74 – Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN73 – Ngành Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN72 – Ngành Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN71 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN70 – Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN69Ngành Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN68Vệ Sinh Tòa Nhà >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN67Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN66Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN65Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN64Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN63Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN62Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN61Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN60Lắp Đặt Thiết Bị Điện >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN59Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN58Nông Nghiệp >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN57Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN56Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN55Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN54Nhà Hàng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN53Hàn bán tự động >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN52Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN51Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN50Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN49 – Ngành nghề Khách Sạn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN48 – Nhà Hàng & Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN47 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN46 – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN45 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN44 – Nhà Hàng – Chế Biến Thực Phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN43Xây Dựng, Cơ Khí >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN42 – Xây Dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN41 – Cơ Khí (HÀN) >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN40 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN39Điều dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN38 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN37 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN36Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN35Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN34Xây dựng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN33Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Thông báo chương trình INTERSHIP cho Sinh Viên Ngành Điều Dưỡng >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN32Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN31Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN30 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN29 – Chăn nuôi >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN28 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN27 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN26Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN25 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN24 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN23 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN22 – Chế biến thực phẩm >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN21 – Sơn >> Xem chi tiết
 • Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định mã JPKN20 – Hàn, Gia công cơ khí >> Xem chi tiết

Xem toàn bộ các đơn hàng:
https://xkld.thanhgiang.com.vn/danh-muc-don-hang/don-ky-nang-dac-dinh/

Những lợi ích khi tham gia đơn hàng kỹ năng đặc định

Việc tham gia vào các đơn hàng kỹ năng đặc định mang lại nhiều lợi ích cho các lao động trong việc phát triển kỹ năng và thăng tiến sự nghiệp cũng như kiếm thêm nhu nhập:

 • Mức lương cao, chế độ tương đương với người lao động Nhật
 • Thời gian làm việc 5 năm, sau 5 năm nếu đáp ứng được điều kiện có thể gia hạn tiếp thời gian lao động. Từ 5 – 10 năm thậm chí là hơn 10 năm
 • Không yêu cầu bằng cấp chuyên môn quá cao.
 • Có thể chuyển việc trong phạm vi ngành nghề được quy định
 • Tự do lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân và có mức lương hấp dẫn.
 • Hỗ trợ thêm về tiếng nhật, trợ cấp sinh hoạt từ những tổ chức quy định
 • Mọi đối tượng đều có thể tham gia đơn hàng kndđ

Nên đi XKLĐ theo đơn hàng kỹ năng đặc định nào?

Để lựa chọn được một đơn hàng phù hợp với bản thân mà vẫn mang lại thu nhập cao, là điều không dễ dàng. Nếu lựa chọn đơn hàng không tốt, hoặc không phù hợp với bản thân sẽ khiến bạn gặp không ít khó khăn trong công việc, có không ít trường hợp lao động trốn ra làm ngoài, thậm chí là bỏ về giữa chừng.

Trước khi đăng ký đi xuất khẩu lao động. Bạn cần xác định rõ mục đích, khả năng cũng như trình độ của mình để có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp nhất với bản thân. Đừng vì mức thu nhập cao mà lựa chọn bừa cho mình một đơn hàng để thi tuyển. Điều đó sẽ khiến bạn tốn kém tiền bạc cũng như thời gian, dễ sinh tâm lý chán nản.

Do đó hãy cân nhắc và lựa chọn đơn hàng phù hợp với độ tuổi, năng lực và kinh nghiệm của bản thân. Như vậy khả năng trúng tuyển của bạn sẽ cao. Đồng thời có được công việc phù hợp với mong muốn bản thân. Mang lại thu nhập tốt.

Nếu bạn chưa hiểu rõ những điều kiện, thủ tục, hồ sơ cũng như chi phí khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì hãy tham khảo link bài viết chi tiết: https://xkld.thanhgiang.com.vn/xuat-khau-lao-dong-nhat-ban/

Lời kết

Có thể nói, khi chọn tham gia các đơn hàn kỹ năng đặc định, mặc dù có yêu cầu khắt khe hơn về quá trình thi tiếng và thi nghề xong lại mang đến nhiều lợi ích hơn cho lao động cả về chi phí, mức lương và cơ hội nghề nghiệp. Hi vọng bài viết đã giúp bạn lựa chọn được các đơn hàng KNDĐ chất lượng và phù hợp với bản thân. Nếu bạn muốn cập nhật các đơn kỹ năng đặc định đang tuyển hiện nay ở cả đầu Việt – Nhật thì liên hệ ngay với Thanh Giang để gặp trực tiếp chuyên viên tư vấn. Mọi băn khoăn, lo lắng, hay thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp cũng như hỗ trợ tư vấn miễn phí.

THANH GIANG CONINCON GROUP

Địa chỉ: Lô N7 X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 091 858 2233

Email: xkld@thanhgiang.org

Website: https://xkld.thanhgiang.com.vn

Tham khảo thêm:

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA

HOTLINE: 091.858.2233 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)

Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.