Tìm kiếm đơn hàng

Tìm thấy 66 việc làm phù hợp
Chức danh Lương cơ bản Tình trạng Địa điểm Ngày thi Số lượng Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Chế Biến Thực Phẩm – KN243Lương cơ bảnTừ 38tr - 42trTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmKAGOSHIMANgày thiDự kiến trong tháng 4/2021Số lượng10 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Chế Biến Thực Phẩm (Thịt Gà) – KN237Lương cơ bản37 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmMIYAZAKINgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN220Lương cơ bản40 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmCHIBANgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng2 NamTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN208Lương cơ bản36 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmKAGAWANgày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng1 NamTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN132Lương cơ bản46 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmMIYAGINgày thi(Lần 1: 18/9) - (Lần 2: 23/9)Số lượng30 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN105Lương cơ bản34 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmMIYAZAKINgày thiDự kiến trong tháng 7Số lượng10 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN102Lương cơ bản35 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiTrong tháng 7Số lượng10 NamTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN100Lương cơ bản34 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiCó ứng viên sẽ gửi DS để sắp xếp phỏng vấnSố lượng9 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN94Lương cơ bản35 TriệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmFUKUOKANgày thiDự kiến trong tháng 8/2020Số lượng2 NamTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN93Lương cơ bảnTừ 34tr - 52trTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmGUNMANgày thiDự kiến trong tháng 8/2020Số lượng6 NamTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Ngành Chế Biến Thực Phẩm – KN65Lương cơ bảnTừ 40tr - 42trTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmNIIGATANgày thiDự kiến trong tháng 8/2020Số lượng30-50 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Chế Biến Thực Phẩm – KN64Lương cơ bản38 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmNIIGATANgày thiDự kiến trong tháng 8/2020Số lượng3 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Chế Biến Thực Phẩm – KN62Lương cơ bản40 triệuTình trạngĐang tuyểnĐịa điểmFukuokaNgày thiCó ứng viên sẽ sắp xếp phỏng vấnSố lượng10 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN141Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmNAGOYANgày thiDự kiến trong tháng 9/2020Số lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN124Lương cơ bản35 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKAGAWANgày thiDự kiến 7/9/2020Số lượng1 Nam, 3 NữTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN122Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiPhỏng vấn ngay sau khi có ứng viên đăng ký Số lượng1 NữTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN114Lương cơ bảnTừ 41tr - 51trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmTOKUSHIMANgày thiTuyển tới khi đủ ứng viênSố lượng1~3 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN40Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmMIYAZAKINgày thiTrong tháng 11Số lượng4 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN38Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmCHIBANgày thiTrong tháng 10Số lượng4-5 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN37Lương cơ bản32 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmNIIGATANgày thiTrong tháng 12Số lượng50 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN36Lương cơ bản40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiTrong tháng 9Số lượng2 - 4 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN201Lương cơ bản43 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmFUKUOKANgày thiDự kiến trong tháng 01/2021Số lượng1 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN203Lương cơ bản48 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKOBENgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng8 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN33Lương cơ bản46 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiTrung tuần tháng 12Số lượng2 Nam + 6 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN32Lương cơ bản36tr-44tr/thángTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKANAGAWANgày thiTrong tháng 9Số lượng40 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm-KN31Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmYOKOHAMANgày thiTháng 9/2019Số lượng24 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN145Lương cơ bản43 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOSAKANgày thiDự kiến trong tháng 9/2020Số lượng10 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định chế biến thực phẩm – KN30Lương cơ bản40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmSAITAMA, IBARAKINgày thiDừng tuyển dụngSố lượng5-10 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN24Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOSAKANgày thi18/7/2019Số lượng2 NamTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN28Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOSAKANgày thi22~26/7Số lượng2 NamTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN27Lương cơ bản36tr-44tr/thángTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHYOGONgày thi22~26/7Số lượng2 NamTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN23Lương cơ bảnTừ 37tr/tháng trở lênTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHYOGONgày thi18/7/2019Số lượng2 NamTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN149Lương cơ bản40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmYAMAGATANgày thi08/10/2020Số lượng4 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN148Lương cơ bảnTừ 45tr - 47trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmSAITAMANgày thiDự kiến trong tháng 9/2020Số lượng2 Nữ, 3 NamTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN26Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOSAKANgày thi22~26/7Số lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN25Lương cơ bảnTrên 40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmMIYAZAKINgày thiTháng 10 và 11/2019Số lượng15 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN22Lương cơ bảnTừ 37tr/tháng trở lênTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOSAKANgày thi12/7/2019Số lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định Ngành Thực Phẩm – KN73Lương cơ bản40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiDự kiến cuối tháng 03Số lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN191Lương cơ bảnTừ 37tr/tháng trở lênTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmYAMAGATANgày thiTrong tháng 12/2020Số lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN14Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKagawaNgày thi3/7/2019Số lượng5 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – JPKN13Lương cơ bản30 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOkayamaNgày thi3/7/2019Số lượng1~2 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN15Lương cơ bản40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmMIYAZAKINgày thi16/7/2019Số lượngTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ – Chế Biến Thực Phẩm – KSKN17Lương cơ bảnTừ 39tr - 53trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmOSAKANgày thiTrong tháng 2Số lượng2 Nam, 2 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Chế Biến Thực Phẩm – KN52Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiTrong tháng 2Số lượng5 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm – KN17Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmGUNMA, TOCHIGI, SAITAMA, IBARAKI, AICHINgày thi18/7/2019Số lượng50 Nam + 150 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Chế Biến Thực Phẩm – KN50Lương cơ bản43 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiTháng 1~Tháng 2/2020Số lượng6 Nam + 6 NữTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng “Kỹ năng đặc định” KN12 – Ngành Thực PhẩmLương cơ bảnTrên 40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmTokyo, Saitama, Nagoya, HyogoNgày thi25/5/2019Số lượng80 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN146Lương cơ bảnTừ 38tr - 40trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKAGOSHIMANgày thiDự kiến trong tháng 9/2020Số lượng3 Nữ, 2 NamTuyển lao động tạiNhật
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Nhà Hàng-Chế biến thực phẩm-KN48Lương cơ bản42 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmAICHI, MIE, GIFUNgày thiTuyển liên tụcSố lượng2 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Chế biến thực phẩm-KN47Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKYOTO, HYOGO, OSAKA (trường mẫu giáo)Ngày thiTrong tháng 2Số lượng1~2 (Nam,Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Chế Biến Thực Phẩm – KN46Lương cơ bản34 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmAICHINgày thiTrước 6/12/2019Số lượng5 (Nam, nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định ngành Nhà Hàng-Chế biến thực phẩm-KN44Lương cơ bảnTừ 51tr-57trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmAICHI, GIFUNgày thiTuyển liên tụcSố lượng100 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN96Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKANAGAWANgày thi5/6/2020Số lượng4 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN67Lương cơ bảnTừ 34tr - 57trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmAICHINgày thiCuối tháng 2 đầu tháng 3Số lượng3 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng kỹ năng đặc định Chế Biến Thực Phẩm – KN61Lương cơ bảnTừ 38tr - 40trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmMIYAZAKINgày thiTrong tháng 2Số lượng2 NamTuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ – Nhà Hàng, Chế Biến Thực Phẩm – KS14Lương cơ bản48 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmAICHINgày thiĐợt 1: trước 6/12/2019Số lượng10 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ Ngành Chế Biến Thực Phẩm – KS11Lương cơ bản50 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmSHIZUOKANgày thiTrước 6/12/2019Số lượng1 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Sư & KNĐĐ Ngành Chế Biến Thực Phẩm – KS10Lương cơ bản44tr-50tr/thángTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmYAMANASHI - CHUONgày thiTrước 6/12/2019Số lượng1 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN107Lương cơ bản38 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmIBARAKINgày thiCó ứng viên sẽ gửi DS để sắp xếp phỏng vấnSố lượng5 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN164Lương cơ bản36 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmKAGAWANgày thiDự kiến trong tháng 10Số lượng15 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN163Lương cơ bản36 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmEHIMENgày thiDự kiến trong tháng 10Số lượng10 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN213Lương cơ bảnTừ 35tr - 40trTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmYAMANASHINgày thiKhi có ứng viên đăng kíSố lượng4 (Nam, Nữ)Tuyển lao động tạiNhật
Đơn tuyển dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN161Lương cơ bản35 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHYOGONgày thiDự kiến 13/10 hoặc 15/10Số lượng15 NữTuyển lao động tạiNhật
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN121Lương cơ bản47 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHOKKAIDONgày thiDự kiến 24/8/2020Số lượng10 NamTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định – Chế Biến Thực Phẩm – KN108Lương cơ bản35 TriệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmHYOGONgày thiPhỏng vấn qua zoom, Ngày: 15-20/10Số lượng10 NữTuyển lao động tại
Đơn Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định Chế Biến Thực Phẩm – KN238Lương cơ bản40 triệuTình trạngDừng tuyểnĐịa điểmIBARAKI (Ryugasaki)Ngày thiKhi có ứng viên đăng kýSố lượng2 NữTuyển lao động tạiNhật